South Carolina Legislature


Fiscal Impact Statement History: S 0374 - Session 123 (2019-2020)
Voting
Printer Friendly
Searching: All Fiscal Impact Statements - found 1
Link will display Fiscal Impact Statement.
Legislative Services Agency
h t t p : / / w w w . s c s t a t e h o u s e . g o v