South Carolina Legislature

Senate Amendment History
Session 125 (2023-2024)
Amendments Proposed in the Senate
No Amendments Returned
Legislative Services Agency
h t t p : / / w w w . s c s t a t e h o u s e . g o v